Posted by: ರಮ್ಯ | ಜನವರಿ 28, 2011

ನಮ್ಮೂರು

‘ನಮ್ಮೂರು’ ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು ೧ ಪುಟ ಬರೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ‘ನಮ್ಮೂರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಊರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತಿದ್ದವು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ,  ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರಳೀಮರ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಬರಹ. ಹೀಗೆ ಪುಟದ ತುಂಬಾ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ,  ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರಳೀಮರ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲsad. ಅಂಕ ಕೊಡುವವರು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಬರಹದ ಶೈಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾsmile ?? ನನ್ನಂತೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವರದು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: